Finance

AS “Rietumu Asset Management” IPS paziņo par izmaiņām tās valdes sastāvā.

AS “Rietumu Asset Management” IPS paziņo, ka tika paplašināts Sabiedrības valdes sastāvs.
Sākot ar 01.02.2017 valdes sastāvā ir:
•           Počtarenko Pāvels – valdes priekšsēdētājs
•           Moskaļuks Jurijs – valdes loceklis
•           Dorofejevs Nikolajs – jaunievēlēts valdes loceklis
Dorofejevs Nikolajs ir AS “Rietumu Asset Management” IPS fondu pārvaldnieks kopš 16.06.2014. Dorofejevs Nikolajs turpina pildīt savus ikdienas darba pienākumus.

To Top